Roll: Arkitekt och systemutvecklare

Utbildning: Systemvetenskap

Certifieringar: Certified Professional Architect – Microsoft Platform (2012), Certified ScrumMaster (2015)

Metoder: Astrakan, process och projektledning, 2xSundblad Framework, BPMN, Kimball Lifecycle, Scrum, SOA, UML

Tekniker: Enterprise Architect, Balsamiq, SQL Server, Analysis Services, Reporting Services, Integration Services, SharePoint, IIS, QlikView, JavaScript, ASP, VBScript, Microsoft .NET med C#, XML, EDI, BusinessObjects Enterprise, Crystal Reports, Oracle, Ingres, Harvest, ProClarity och Cognos Powerplay

Typer av uppdrag: Systemarkitektur och utveckling inom Beslutsstöd och Datawarehouse. Systemutveckling och förvaltningsuppdrag hos kunder inom logistik, transport och telekom.