Veronica Andersson

Roll: Senior verksamhetsutvecklare och Ledningskonsult

Utbildning: Ekonomprogrammet – ekonomi inriktning mot redovisning och organisation

Certifieringar: NLP Business Practitioner och Scrum & Agile master

Metoder: NLP, XLPM, PROPS, SCRUM, RUP

Typer av uppdrag:
Senior verksamhetsutvecklare och managementkonsult med särskild inriktning mot förändringsarbete. 15 års erfarenhet av verksamhets- och projektledningsuppdrag främst inom offentlig sektor men även privat näringsliv, varav ett antal på en mycket hög strategisk verksamhetsnivå. En mångfald av projekt omfattande bl.a. organisationsförändringar, kvalitetsförbättringar och lednings- och arbetsgruppsutveckling, utbildning och verksamhetseffektivisering.