LTH har tecknat avtal avseende WOLIS

Last och Terräng Häggroths Traktor AB(LTH) har tecknat avtal för införande av Agios logistiklösning WOLIS. WOLIS hjälper LTH att effektivisera hanteringen av bulkgods och kommer att innebära bättre styrning av materialflöden och lastmaskiner, mindre tid för administration och samtidigt samla in information som ger LTH en bas för fortsatt verksamhetsförbättring.

WOLIS styr och följer upp materialflöden genom att samtliga fordon är positionerade via GPS och RFID. I realtid lagras varje materialförflyttning med position och materialkod. Åkerier som använder WOLIS kan därför förse sina beställare med uppdaterad lagerstatistik löpande. I WOLIS hanteras även debiteringsinformation som ger automatiserad kundfakturering. WOLIS hämtar data från de flesta på marknaden förekommande fordonsvågar.

2015-03-04T21:56:13+01:00 2015-02-27|Nyheter, Produktionsstyrning|