Agio har fått uppdraget hos Sollentuna kommun att stötta det omfattande stadsbyggnadsprojektet Väsjön som beräknas vara slutfört om 25 år. Väsjön är en ny stadsdel som ska omfatta bl a 3000 nya hem, ny skola, förskola, äldreboende och idrotts- och friluftsmöjligheter. I uppdraget ingår förslag till åtgärder för att få en hållbar dokumenthantering inom projektet, med bl a projekt- och anläggningsdokumentation. Vid valet av leverantör lades största vikt vid konsultens tidigare erfarenheter från liknande uppdrag inkl. olika typer av lagringssystem. Vår konsult Maria Brodin uppfyllde samtliga krav med hennes gedigna erfarenhet inom dokument- och ärendehantering i offentlig verksamhet.

2015-05-29T14:27:40+02:00 2015-05-29|Dokument- och ärendehantering, Experttjänster, Nyheter|