Försvarsmakten införde under 2015 nya arbetssätt och ett system för dokument- och ärendehantering (VIDAR).
VIDAR omfattar funktioner för ledning, styrning och fördelning av uppgifter och är samtidigt Försvarsmaktens diarium.
När VIDAR nu övergår till förvaltning, så är det mycket viktigt att kunskap om system och arbetssätt flyttas över till den nya förvaltningsorganisation.
Agio har, genom sin långa erfarenhet och kunskap av VIDAR, fått förtroendet att hjälpa Försvarsmakten vid övergången till förvaltning. Inom förvaltningen så skall arbetssätt och system vidmakthållas, men samtidigt möta krav på vidarutveckling och anpassning.
Systemet (VIDAR) bygger på Sharepoint och har 17 000 användare, varav 3 000 frekventa användare.

2015-09-01T13:48:49+02:00 2015-05-29|Dokument- och ärendehantering, Experttjänster, Nyheter|