Kommun sökte en leverantör som långsiktigt och flexibelt kunde täcka kommunens behov av ärende, dokument och nämndhantering. Det skulle finnas stöd för beslutsadministration, kommunens nämndprocess, digitala utskick, publicering och utskick av digital handlingar, publicering av ärenden, protokollföring, protokollsutdrag, expediering och avslut.

Ett bra stöd för att skapa anpassade arbetsprocesser var ett viktigt urvalskriterium samt att systemet skulle kunna integreras med andra system i vilka beslutsunderlag tas fram.

Valet föll på Platina från Formpipe Software. Agio levererar tjänster för införande, utbildning och driftsättning tillsammans med produktägaren Formpipe.