Katrin Holmgren är huvudprojektledare i myndighetens projekt ”Gemensam produktionsmiljö”, ett projekt som efter leverans ska ha medfört en effektivare statistikproduktion, från datainsamling till publicering.

Ett begrepp som på senare tagit allt större del i dialogen kring offentlig sektors förändringsarbete är ”Nyttorealisering”. eDelegationens framtagna ramverk för leda förändringsarbete på ett strukturerat sätt mot tydliga effektmål och med en god prioriteringsgrund, ett ramverk som också myndigheten har tagit fasta på.

Projektet består av tre delar, där två är verksamhetsinriktade och den tredje omfattar utveckling av IT-stöd. Projektet berör myndighetens huvudprocesser och kommer på sikt att beröra alla som arbetar med statistikproduktion. Projektet är högt prioriterat och i styrgruppen sitter även biträdande GD med.

Katrins uppdrag som huvudprojektledare innebär att hon ska sy ihop alla delar inom projektet – bemanna delprojekten, organisera arbetet och se till att leveranserna blir av.

”För att lyckas med mitt uppdrag behöver jag vara lyhörd, ha ett helhetstänk och förståelse för de olika styrningsmekanismerna i organisationen för att kunna skapa samsyn kring det vi ska åstadkomma”, menar hon.

Projektet genomförs i linje med Nyttorealisering och den 22-23 juni samlas huvudprojektgruppen för att arbeta med den strategiska planeringen och effektmålen. De kommer bland annat att arbeta med effekt- och målanalyser, SWOT-analys och intressentkartläggning.

”Den stora utmaningen med projektet är att få med alla inblandade på resan. Jag har fått ett fantastiskt stöd från styrgruppen och många som jag har träffat är förväntansfulla, säger Katrin.”

Vi önskar myndigheten och våra konsulter Katrin Holmgren (verksamhetsarkitekt och projektledare) och Johan Aldén (verksamhetsutvecklare) ett stort lycka till med förändringsarbetet!