Kunden är en världsledande producent av för­ädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer från världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har utvecklat metoder för produktföräd­ling och storskalig gruvbrytning som gör att de kan konkurrera med dagbrottsgruvor trots det stora brytdjupet.

För att bedriva gruvbrytning under jord effek­tivt är det en nyckelfaktor att de olika produk­tionsstegen har information om det arbete som genomförts tidigare, om hur malmkroppen ser ut och om hur produktionen planeras. I storskaligt gruvarbete kan det gå flera år mellan olika produktionssteg, avstånden kan vara betydande och arbetet bedrivs i skiftform. Detta gör att informationsutbytet mellan produktionssteg blir väldigt komplext. Kunden hade ett tydligt behov att få överblick och skapa ett system för överföring av information mellan alla processer som ingår i gruvbrytningen.

Med Giron har kunden fått ett överordnat produktions- och ledningssystem för sina gruvor. Man har ett sätt att samla data från planering till utlastning i ett system. Varje produktionssteg vet vad som hänt tidigare, vad man förväntas leverera och kan koppla resultat vidare i kedjan. Genom att geologiska data är tillgängliga i alla produktionssteg optimeras produktionen och därmed utbytet av malmkropp

Lösning

Giron är ett produktions- och ledningssystem som har utvecklats speciellt för gruvdrift av Agio. Giron innehåller stöd för alla moment som krävs för skivrasbrytning under jord; planering, ortdrivning, rasborrning, raslast­ning, transport och kross.

Hanteringen börjar med att tredimensionella CAD-ritningar av gruvan läses in i Giron som därefter kommunicerar med användare samt styrsystem och applikationer i riggar, fordon och annan utrustning. I den kritiska utlast­ningen ur orter innehåller Giron funktioner som hjälper maskinförare att få med så mycket malm som möjligt och samtidigt undvika alltför höga gråbergshalter.

Lösningen stöttar många olika verksamheter hos kunden. I förvaltningen arbetar vi agilt enligt Kanban med daily stand ups för prioritering, styrning och uppföljning. I projekten arbetar vi agilt enligt Scrum och nyttjar oftast kompetenser inom .Net, Entity Framework och Oracle.