Kunden använder lastinformationssystemet Wolis för att optimera lastningen t.ex. genom minimerad gråbergsinblandning.

WOLIS kombinerar information från fordon, verksamhetskunskap och affärsdata för att möjliggöra decentraliserat beslutsfattande baserat på rätt information. Därigenom ökas effektiviteten och säkerställer högsta möjliga kvalitet i delaktig process.

WOLIS mäter och beräknar tillgänglig information, övervakar varje lastning och lagrar positionen av varje aktivitet. Det resulterar i att företag kan öka förtjänsten genom produktivitetsökning och vara säker på att varje aktivitet registreras på rätt order.

Genom integration till verksamhetssystem kan ytterligare vinster uppnås genom att information finns tillgänglig där den behövs när den behövs. Information samlas in i fordonet och visas på en skärm till föraren samtidigt som information utbyts med överliggande system. Därigenom säkerställs att samtliga beslut baseras på all insamlad data i varje inkluderad arbetsprocess.

2018-08-23T13:55:51+02:00 2015-01-07|Industri, Logistik, Näringsliv, Produktionsstyrning, Referenser|