Ansökan behörighet

Uppdraget bestod i att ta fram ett IT-stöd för inpassering med underliggande verksamhetsstöd för godkännande och klargörande av beställning.

Projektet arbetade agilt och gav verksamheten stora möjligheter att justera innehåll och funktion löpande genom projektet. Vi levererade kompetens i form av projektledare, lösningsarkitekt, verksamhetsutvecklare, testledare, testare och systemutvecklare. IT-stödet baseras på SharePoint, SQL-server, .Net och EPiServer.