Kunden är i detta fall en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer ifrån världens största underjordsgruva för järnmalm.

Kunden har arbetat med Business Intelligence (BI) sedan en tid tillbaka och har utvecklat ett flertal applikationer som var för sig ger god nytta. Med tiden blev det tydligt att man behöver bättre stöd för arbete mot koncernens nyckeltal och tydligare struktur kring plattformens vidareutveckling och förvaltning. Kunden ville etablera ett förändrat arbetssätt som ger bästa förutsättningar för maximerad nytta av BI.

Kundnytta

Kunden har nu en förvaltning av sin BI-plattform som gör att verksamheten och IT-resurser arbetar gemensamt för att öka nyttan av BI. Man har etablerat en gemensam förvaltnings­grupp som tar fram verksamhetsplan, nyckel­aktiviteter och budget. Gruppen fungerar som ett kitt mellan verksamhet och IT vilket gör att man har större möjligheter att åstadkomma verksamhetsförbättring och användning av BI. Förutsättningarna finns på plats för att kunna tillhandahålla rätt kvalitetssäkrad information för effektivare och bättre planering, uppföljning och beslutsunderlag.

Lösning

Verksamhetens behov av information och ledningens behov av att styra och leda verksamheten analyseras och man kopplar BI mot verksamhetsprocesser och överordnad strategi på ett tydligare sätt.

Agio har tillsammans med kunden  etablerat en mer strukturerad förvaltning och ett nytt arbetssätt kring BI-plattformen. Resurser från verksamhet och IT har samlats i en gruppering och ansvarar gemensamt för att förvaltning och vidareutveckling stödjer verksamheten på bästa sätt.

2018-08-23T11:40:38+02:00 2015-07-07|Beslutsstöd, Industri, Näringsliv, Produktionsstyrning, Referenser|