Kunden erbjuder transportresurser och entreprenadmaskiner. Ett stort antal av deras uppdrag är kopplade till gruvindustrin med bland annat LKAB som kund. Man blandar och transporterar malm och tillsatser till olika anläggningar.

Ersättningen beräknas utifrån flera parametrar som vikt, sträcka, tid, höjdmeter etc.  Uppgifterna hanteras traditionellt manuellt i maskinrapporter som sedan registreras och är underlag för fakturering. Detta manuella handhavande är mycket tidskrävande för maskinförare, arbetsledare och ekonomer och medför även stor risk för fel. Kunden behöver dagliga rapporter om vad som transporterats och var olika typer av gods befinner sig. Utöver det så vill man ha ett underlag för att optimera sin verksamhet och öka verkningsgraden för respektive fordon.

Efter införandet av ett nytt logistiksystem har kunden fått kontroll över maskiner, uppgifter kring uppdrag och över fakturering. Genom att hela tiden förse fordonsförarna med rätt och aktuell information ökar möjligheten att utföra rätt uppdrag på ett effektivt sätt. Tidsåtgång för manuell registrering minskar och antalet felregistreringar blir färre. Med rätt underlag blir faktureringen enkel. kundens kund får snabbare och tillförlitlig information om vilket arbete som har utförts och aktuella lagersaldon.

Kunden har valt att införa Agios logistiklösning WOLIS (Wireless Online Load Information System). Systemet underlättar planering och uppföljning för arbetsledare och fordonsförare. WOLIS är utvecklat för att effektivisera bulktransporter med höga krav på uppföljning. Med inbyggt stöd hanteras rapportering till kund och de avancerade faktureringsmodeller som är vanliga inom gruvindustrin.

2018-08-23T13:59:33+02:00 2015-05-01|Logistik, Näringsliv, Produktionsstyrning, Referenser|