Agio har fått uppdraget att leverera en huvudprojektledare till en förstudie inom Trafikinformation. Förstudien ska leverera ett antal åtgärdsförslag som leder till effektiva lösningar inom trafikinformationsområdet. Lösningarna berör i första hand digitala system, skyltar och kanaler, men ur resenärsperspektivet behöver det belysas hur digitalt levererade tjänster samspelar med analoga. I varje situation och på varje plats där resenären befinner sig ska det finns tillgång till rikhaltig och korrekt trafikinformation. Området är i behov av en genomarbetad struktur och ett ändamålsenligt språk för trafikinformation i vid bemärkelse där dock digitala källor och kanaler spelar en allt större roll. Roller och ansvarsgränser behöver ses över.

Förstudien omfattar två faser och beräknas ta ett år att genomföra.

Fas 1 innehåller kartläggningar av områden som har betydelse för nästa generations trafikinformation.

Fas 2 innebär att resultatet från kartläggningarna ska användas för analys och generering av åtgärdsförslag

2016-02-10T10:02:04+01:00 2015-08-20|Experttjänster, Landsting, Nyheter, Projektledning|