Myndigheten är en statlig myndighet som arbetar med fordringar, både gällande privatpersoner och för företag, på 39 kontor i Sverige. Myndigheten hade ett behov av att modernisera den administrativa hanteringen inom konkurstillsynen. Processen var pappersbaserad och vissa arbetsmoment gjordes flera gånger av olika personer i kedjan. En moderniserad hanteringsprocess efterfrågades av alla aktörer och intressenter.

Ett effektivt processtöd gör att konkurstillsynen blir betydligt effektivare, ger snabbare hantering, minskar kostnader samt frigör tid till andra aktiviteter. När all information hanteras via IT-stödet kan den lättare delas mellan medarbetare på olika arbetsplatser. Snabbare hantering ger stor nytta även för externa intressenter. Moderna e-tjänster innebär också en höjd servicenivå till konkursförvaltare, domstolar och borgenärer vid ingivning och utlämning av konkursinformation.

Inom projektet har Agio utvecklat ett nytt handläggningsstöd med elektronisk ingivning baserad på dokument- och ärendehanteringsplattformen Platina. Användarstöd har utvecklats för personal inom konkurstillsyn och kundservice, e-tjänster har etableras för konkursförvaltare och e-post från domstolar kommer direkt in i ärendehanteringssystemet. En skanningslösning ser till att dokument i pappersform kommer in i den numera helt elektroniska ärendeprocessen. Agios utvecklingsledare har haft ansvaret för att planera och leda allt utvecklingsarbete i projektet och våra konsulter har utfört en stor del av utvecklingsarbetet.

2018-08-23T11:49:49+02:00 2015-06-01|Ärendehantering, Dokumenthantering, eFörvaltning, Referenser|