Socialstyrelsens verksamhet kring hälsa och välfärd bedrivs av 685 personer som hanterar närmare 45 000 ärenden årligen. Socialstyrelsens huvudsakliga verksamhetsstöd är dess dokument- och ärendehanteringssystem.

Verksamhetsövergångar och utveckling av e-tjänster har lett till nya krav och behov som behövde fångas upp och formuleras i samband med en förnyad konkurrensutsättning av tjänster för underhåll, support, utveckling och förvaltning av den befintliga plattformen.

Kundnytta
Det upphandlingsunderlag som har arbetats fram återspeglar de nya kraven och behoven vilket säkerställer att man väljer en långsiktig partner som kan åstadkomma det Socialstyrelsen vill genomföra. Därmed kvalitetssäkras huvudprocesserna i verksamheten och verksamhetsstödet blir mer kostnadseffektivt.
Det kommer också att finnas verktyg för att strukturerat följa upp och styra både utvecklingsuppdrag och förvaltning i nära samarbete med leverantören.

Lösning
En resurs från Agio identifierade nya krav och behov i verksamheten genom workshops med olika fokusområden med deltagare från berörda verksamheter. Därefter utarbetades ett komplett upphandlingsunderlag tillsammans med upphandlingsenheten. Med detta underlag har man säkerställt en tjänsteleverantör som uppfyller de nya kraven och behoven.

2017-05-22T14:04:03+02:00 2015-09-03|Experttjänster, Referenser, Verksamhetsutveckling|