Bakgrund
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverkets verksamhetsområde Trafikledning strävar efter att kontinuerligt förbättra trafikinformationen till resenärer och vägtrafikanter. Dessutom står man inför utmaningen att skapa ett enhetligt arbetssätt för väg och järnväg samt effektivisera beslutsprocesser i den operativa verksamheten. Trafikinformation är ett komplext område med många utmaningar och flera aktörer. Trafikverket arbetar tillsammans med järnvägsföretagen för att öka kvalitén på trafikinformation.

Kundnytta
Projekten som initierats leder till att man får bättre kontroll över arbetssätt, processer och rutiner i hela landet. Med ett gemensamt arbetssätt blir det enklare att arbeta tillsammans och resenärer och vägtrafikanter får tillgång till bättre trafikinformation. Det utökade samarbetet med tågoperatörerna har bidragit till mer samstämmig och snabbare information. Metoder för att löpande fånga upp förbättringsmöjligheter har införts. Sammantaget förväntas arbetet leda till högre andel rätt trafikinformation vid rätt tidpunkt på rätt sätt till resenärer, vägtrafikanter och andra kunder, samt effektivare arbetssätt internt och externt.

Lösning
En arbetsgrupp arbetar tillsammans med kunden i syfte att förbättra och effektivisera området, både avseende verksamhetsutveckling och organisation. Trafikverket har genom arbetsgruppen identifierat ett antal förbättringsområden som påverkar det operativa arbetet och leveransen av trafikinformation. Lösningar utarbetas och genomförs i projektform och Agio bidrar med flera resurser inom verksamhetsutveckling och projektledning. Målsättning-en är att uppnå ökad nöjdhet avseende trafikinformation hos resenärer och vägtrafikanter.

2015-09-10T10:33:58+02:00 2015-09-10|Experttjänster, Projektledning, Referenser, Verksamhetsutveckling|