Landstinget i Västmanland arbetar med att utveckla och införa ett nytt intranät. Syftet med det nya intranätet är att det ska bidra till ökat engagemang och stolthet hos medarbetarna samt vara ett stöd genom att erbjuda enkelhet och service i det dagliga arbetet. Intranätet bygger på SharePoint Online och ska lanseras i oktober. För den sista etappen av utvecklingsarbetet hade man behov av en testledare/testare för utförande av acceptanstest. Uppdraget gick till Agio.  I testarbetet sattes fokus på, förutom kravuppfyllelse och prestanda, på användbarhet och verksamhetsnytta då konsultens bakgrund är verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Konsulten är certifierad testare enligt ISTQB och har jobbat som testare sedan 2006 av bl a webbaserade systemlösningar i flera verksamhetsutvecklings- och systemutvecklingsprojekt inom olika branscher.

2018-12-12T14:29:32+01:00 2015-09-04|Nyheter, Sharepoint, Test|