Roll: Systemutvecklare

Utbildning: Systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet

Metoder: Agila metoder

Tekniker: ​ASP.NET, C#, Transact-SQL, JavaScript, JQuery, HTML, CSS, Platina.

Typer av uppdrag: Programmering och systemutveckling huvudsakligen inom dokument-och ärendehantering.

 

2019-06-12T08:51:57+02:00 2015-11-06|Dokumenthantering, Konsult, Systemutvecklare, Verktyg: Platina|