Idag hälsar vi Håkan Andersson välkommen som nyanställd på Agios Stockholmskontor. 

Håkan kommer närmast från Ida InFront och arbetar idag i ett uppdrag som kravanalytiker för ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem på Ekonomistyrningsverket, ESV. På Agio kommer Håkan att arbeta som projektledare och verksamhetsutvecklare med fokus på kunder i offentlig sektor och eFörvaltning.

 

 

2016-01-12T10:57:14+01:00 2016-01-11|Nyheter, Personal, Projektledning|