Roll: Projektledare och verksamhetsutvecklare

Utbildning: Fil Kand Företagsekonomi och ADB

Metoder: Agila metoder, DSDM, RUP, SCRUM, PMP, PEJL, PROPS, ITIL,PM3

Tekniker: iipax, Platina, W3D3, Public360, Evolution (Diabas), Sharepoint

Typer av uppdrag: e-Förvaltning, Informationshantering, dokument- och ärendehantering, e-Arkiv.  Förstudier, utredningar, kravhantering, processkartläggning, systeminförande och förvaltning.

2017-05-22T14:04:03+02:00 2016-01-12|Ärendehantering, Dokumenthantering, eFörvaltning, Konsult, Projektledare|