Vi välkomnar Ulrika Bladh som ny systemutvecklingskonsult på Agios Stockholmskontor.
Ulrika är senior utvecklingskonsult med mer än 15 års branschvana och kommer att förstärka vår gruppering för System- och Förvaltningsleveranser baserade på ärendehanteringssystemet Platina. Ulrika påbörjar sin anställning omgående och kommer att gå in ett av våra större leveransprojekt i myndighetsvärlden.

Genom rekryteringen förstärker Agio sin ställning som en av de ledande leverantörerna av lösningar baserade på Platina.

2016-09-19T16:16:01+02:00 2016-02-26|Dokument- och ärendehantering, Myndighet, Nyheter, Personal, Platina|