Agio välkomnar Ulrika Bladh

Vi välkomnar Ulrika Bladh som ny systemutvecklingskonsult på Agios Stockholmskontor.
Ulrika är senior utvecklingskonsult med mer än 15 års branschvana och kommer att förstärka vår gruppering för System- och Förvaltningsleveranser baserade på ärendehanteringssystemet Platina. Ulrika påbörjar sin anställning omgående och kommer att gå in ett av våra större leveransprojekt i myndighetsvärlden.

Genom rekryteringen förstärker Agio sin ställning som en av de ledande leverantörerna av lösningar baserade på Platina.

2016-09-19T16:16:01+00:00 2016-02-26|Dokument- och ärendehantering, Myndighet, Nyheter, Personal, Platina|