CAP Gemini har fått uppdraget att tillsammans med Agio utveckla ett Försäljningsstödssystem åt Kronofogdemyndigheten för hantering av försäljning av lös egendom. Genom att implementera ett modernt verksamhetsstöd (ärendehanteringssystem) för försäljning och ett nätauktionssystem kan myndigheten öka rättsäkerheten såväl som kostnadseffektiviteten. Samtidigt vill man nå en betydligt större marknad än idag och få ut högre pris på utmätt egendom.

Utvecklingen av ett försäljningsstöd ingår i Kronofogdens projekt Nätauktioner.
Försäljningsstödssystemet utformas på ett sätt som möjliggör diarieföring, planering, samordning, uppföljning och gemensam hantering av lös egendom på riksnivå samt kopplas
samman med det nätauktionssystem som idag är i drift.

Agio har lång erfarenhet av att utveckla och realisera applikationer till Kronofogdemyndigheten. Utöver detta uppdrag pågår idag ytterligare två projekt. Det ena omfattar systemlösning för konkurstillsyn, det andra är en arkitekturutredning för hela myndigheten.