Nytt ramavtal med Trafikverket inom området Trafikinformation

Agio är partner i det ramavtal Trafikverket tecknat med CW Management & Partners avseende konsulttjänster inom området Trafikinformation. Trafikverket har sedan 2010 genomfört flertalet projekt inom trafikinformation för järnväg och väg, flera av dessa ingår idag i långsiktiga program för att utveckla trafikverkets produktionsförmåga och leverans, målbilden för dessa sträcker sig idag till – 2025.    Det ramavtal som nu tecknats är två-årigt och omfattar Verksamhetsutveckling, Projektledning och Uppdragsledning. Agio har ett strategiskt partnerskap med CW Management  och tillsammans har vi under många år bistått Trafikverket med kompetens för olika uppdrag inom specifikt Trafikinformation.

Agios huvudkontakt för ramavtalet är Annika Sällström
E-mail: annika.sallstrom@agio.se
Tel: 070-373 33 10