Agio tar ett nytt grepp och erbjuder alla nyanställda konsulter garanterat boende i framtiden. Inom kort byggs ett helt nytt bostadsområde längs med Nynäshamnsvägen, söder om Stockholm. Bostäderna kommer att tillhandahållas gratis till alla Agios konsulter. Man kommer således att bli både grannar och kollegor när man arbetar på Agio.

– Konsultlivet är ofta rätt ensamt, man sitter ofta i olika uppdrag hos kunder och det är svårt att få ett kontinuerligt utbyte med kollegorna. Genom det nya bostadsområdet så kan alla anställda på Agio umgås på fritiden och därigenom fördjupa relationerna kollegor emellan, säger Sten Betong, projekteringsansvarig hos Agio.

Investeringen i mark och byggnader är betydande, men det kommer att vara lönsamt, det är Agio säkra på. Bland annat kommer man att kunna spara in på olika möten och konferenser, dessa kommer att bli överflödiga eftersom man träffas på fritiden och utbyter information.

Rent historiskt är det inget nytt att kombinera arbete och bostäder. Förr fanns ofta fiskelägen längs stränderna. Där bodde man nära varandra och delade på både näring och fritid.

–  Vi ser det som att vi vårdar ett kulturarv. Vi gör samma sak, fast vi har bytt fiske mot IT, berättar Sten Betong.

För att göra boendet ekonomisk attraktivt har man gjort en kreativ dragning av gatorna i området. Breda esplanader med mjuka former är temat. Genom att gatorna formar ett budskap räknas hela bygget som en konstnärlig installation, därmed utgår ingen förmånsbeskattning till de boende. Däremot kan det utgå reklamskatt på 11% för Agio om det visar sig att installationen får ett kommersiellt värde.

– Vår bild är att fler kommer att följa efter oss för att kombinera en lösning av bostadsbrist och ökad företagsmässig gemenskap, avslutar Sten Betong.

Byggstart är omgående och första inflyttning beräknas samma datum om ett år.

2016-04-01T00:02:22+02:00 2016-04-01|Nyheter|