Lagkrav ställer höga krav med full spårbarhet inom produktionen av sprängmedel och det innebär ett fullt fungerande systemstöd för sprängmedelsarbetarna. Spårbarhetssystemet ExTra hjälper dem att uppfylla kraven. Agio, tillsammans med LKAB Kimit, kommer nu att fortsätta utvecklingen av ExTra för att se hur systemet kan effektivisera och bättre stötta i de befintliga arbetsprocesserna.