Uppdraget innebär genomlysning av hela BI-plattformen för myndigheten med avsikt att ta fram en beskrivning där förbättringsområden ska lyftas fram tillsammans med förslag på åtgärder. Beställare och mottagare av uppdraget är leveranschefer samt huvud- och chefsarkitekt.

Uppdraget som lösningsarkitekt innebär att verksamheten ska stöttas med IT-kompetens i olika projekt samt verka för att projekten får maximal nytta av IT-stöden och att de följer uppsatt generell arkitektur och fastslagna principer.

2016-09-01T13:18:09+02:00 2016-09-01|Beslutsstöd, Experttjänster, Nyheter|