Agio har sedan 2014 uppdraget som leverantör till Trafikverket avseende konsulter inom följande kompetensområden;

  • bevarande av analogt och elektroniskt material
  • diarieföring
  • sök
  • ärendehantering och ärendestyrning
  • dokumenthantering, informations/dokumentstyrning och metadata
  • elektronisk signering/godkännande
  • e-tjänster för ärendehantering

I olika uppdrag medverkar konsulter från Agio som Strateg, Expert, Projektledare och Förvaltningsledare.

Vi är mycket glada att som enda leverantör på detta ramavtal ha fått fortsatt förtroende. Avtalat omfattar expertområden hos ett stort antal av våra konsulter.