Matilda Widding

Roll: Kravställare, testare, statistiker, rapportutveckling BI

Utbildning: Statistiker, Statistik och dataanalys Linköping

Metoder: Agila metoder, projektledningsmetodik, scrum, PPS

Tekniker: SQL, VisualBasic, SQL Server, Analysis Services, Reporting Services, Reqtest, TFS, MicroStrategy, PowerPivot, Power BI

Typer av uppdrag:  Ledning och utförande av krav och test inom Business Intelligence. Utveckling av rapporter i Microsoft BI. Statistiska undersökningar.

2016-12-11T16:49:52+00:00 2016-12-11|Beslutsstöd, Konsult, Test|