Vi välkomnar Christina Persson som verksamhetsutvecklare inom vårt utbudsområde Ledning och informationshantering.

Christina har en lång erfarenhet inom myndigheters informationshantering  med specifik kompetens inom e-arkiv som utbildad arkivarie med digitalisering som ett av hennes specialistområden.

Christina har mycket stor kunskap om olika IT-lösningar för dokument- och ärendehantering och arkivering och har praktisk erfarenhet av såväl fysisk som elektronisk arkivering. Bland hennes tidigare uppdrag har ingått bl a kravställning inför införskaffande av ärendehanteringssystem och e-arkiv och nulägesanalyser av kundens arkiv- och dokumenthantering ur olika aspekter.

Hon går direkt in i två olika uppdrag , dels hos Stockholms stad där hon kommer jobba med införande av Platina för dokument- och ärendehantering och ett annat projekt hos ett kommunövergripande samarbete inom e-arkiv.

– Vi är mycket glada att Christina valt Agio som sin nya arbetsgivare. E-arkivområdet är ”hett” och Christinas kompetens är mitt i prick i vårt utbud till myndigheter, säger Annika Sällström som är ansvarig för utbudsområdet  Ledning och informationshantering.