Roll: Verksamhetsutvecklare och projektledare

Utbildning: Arkivarie

Metoder: ​Processorienterad verksamhetsutveckling, Riksarkivets föreskrifter 2008:4 (verksamhetsbaserad arkivredovisning), 2009:1 och 2009:2 (elektroniskt bevarande) m m

Tekniker: ​W3D3, Iipax, Platina

Typer av uppdrag: Verksamhetsutveckling, e-arkiv, arkivredovisning, informationsvärdering.