Införande av nya Ladok – Agio leder införandet av nytt studieadministrativt system åt 37 lärosäten

Ladoksystemet används för studieadministration på 37 lärosäten i Sverige och körs idag som separata installationer för varje lärosäte. Nu pågår införandet av ett nytt Ladok på samtliga lärosäten, vilket innebär förändrade arbetssätt och stora förändringar i lärosätenas IT-infrastruktur. Med nya Ladok centraliseras driften av systemet till en gemensam installation och integrationer mot andra myndigheter förändras. Agios roll är att leda utrullningen och stödja lärosätenas egna införandeprojekt. Det innebär att

  • ta fram utrullningsplaner och förankra dem med lärosätena
  • vägleda lärosätena inför och under införandet
  • ta fram instruktioner för förberedelser och genomförande
  • ta fram utbildningsmaterial
  • vägleda i hur man stänger det gamla systemet
  • hantera och lösa verksamhetsfrågor som uppstår