Anlitar du en behörig elektriker?

Elsäkerhetsverkets har startat upp sina nya e-tjänst för att svara upp mot den nya elsäkerhetslagen och Agio har byggt e-tjänsten för både registrering och kontroll samt tillhörande handläggningsstöd i Platina.
Elsäkerhetslagen innebär att samtliga elföretag verksamma i Sverige måste registrera företaget samt dess elinstallatör med behörigheter på www.elsäkerhetsverket.se, senast den 1 juli 2017.
Registreringstjänsten finns tillgänglig sedan i måndags på Elsäkerhetsverkets webbplats. From halvårsskiftet kommer även privatpersoner att kunna kontrollera att det företag de anlitar för arbete verkligen har den behörighet som krävs.

2017-05-22T14:04:02+00:00 2017-01-25|Dokument- och ärendehantering, Myndighet, Nyheter, Platina|