Avtalet innefattar ett support- och underhållsansvar för sex olika förvaltningsobjekt samt ett operativt lednings- och styrningsansvar. Agio förvaltar bland annat DHL:s datalager som fungerar som stöd för den dagliga operativa verksamheten, med beslutsstöd, uppföljning och analyser, samt reklamationer och klagomål.

För DHL så innebär överenskommelsen med Agio minskade kostnader och en ökad servicenivå. Hela den interna ärendehanteringsprocessen förkortats genom en ökad kompetenshöjning i servicedeskfunktionen, vilket ger en snabbare återkoppling med direkta åtgärder och lösningar.

2017-02-06T13:41:37+01:00 2017-02-06|Beslutsstöd, Logistik, Näringsliv, Nyheter, Okategoriserade|