Agio har fått uppdraget att driva arbetet med kontorsutveckling och fastighetsnära frågor hos en ny kund. Vår konsult kommer att som projektledare arbeta med utveckling och förändringar av kontorsmiljön utifrån medarbetarnas och verksamhetens behov.

Uppdraget omfattar också att samordna och utveckla processer för bl a brand- och arbetsmiljöfrågor för både huvudkontor och lokalkontor och att agera beställarstöd i avtalsfrågor, kommunikation, förhandling och uppföljning i gränssnitt mot fastighetsvärden. Även utveckling av rutiner och arbetssätt i förvaltningen ingår.

Agio har erfarenhet av liknande uppdrag sedan tidigare hos andra kunder och vi är mycket glada att ha fått en ny kund med behov av vårt expertkunnande inom verksamhetsutveckling med koppling till arbetsplatser och lokaler, säger Annika Sällström affärsansvarig hos Agio.