Lagkrav ställer höga krav på full spårbarhet inom produktionen av sprängmedel och det innebär ett fullt fungerande systemstöd för sprängmedelsarbetarna. Spårbarhetssystemet ExTra hjälper LKAB Kimit att uppfylla kraven. Agio, tillsammans med LKAB Kimit fortsätter utvecklingen av ExTra för att se hur systemet kan effektivisera och bättre stötta i de befintliga arbetsprocesserna.

 

Projektet genomförs med en utvecklingsmetod baserad på Scrum. Utvecklingsmetoden har fokus på affärsnytta och ger projektteamet möjligheten att förändra projektet på ett strukturerat sätt. I metoden finns det inte en klassisk kravspecifikation utan man har istället lista på önskad funktionalitet i systemet, listan är levande och prioriteras baserat primärt på produktfunktionalitet och verksamhetsnytta, något som LKAB Kimit och Agio gemensamt planerar för i återkommande utvecklingsmöten.

 

Detta innebär att ett projekts önskemål kan förändras under genomförandet. Önskemål som är aktuella vid projektets start kan förändras och omprioriteras under projektets genomförande, innebär också att nya önskemål kan också läggas till.

2017-05-02T10:00:23+02:00 2017-03-27|Nyheter, Produktionsstyrning|