– Ja, det tycker en av våra större svenska myndigheter som har gett Agio förtroendet att ta fram en handbok för hantering av allmänna handlingar.

Vi är mycket glada att ha fått detta förtroende. Det visar tydligt på ett av expertområdena hos våra informationshanteringskonsulter.  Uppdraget att strukturera informationen genomförs tillsammans med myndighetens verksamhetspersoner.

– Många myndigheter har en flora av verksamhetsstöd, och man brottas ständigt med att hinna strukturera och anpassa innehållet så att det är lättillgängligt och användbart för olika mottagare. Med vår hjälp så kommer de att få rutiner och snabbare kunna uppdatera och underhålla informationen säger Christina Persson och Julia Norebring som är Agios uppdragsansvariga.