Agio använder Xamarin för utveckling av sina mobila lösningar

Agio använder sig av Xamarin för att utveckla mobila lösningar för brandinspektioner av fordon i gruvmiljö. Valet föll på Xamarin för att effektivare kunna producera lösningar till flera olika mobila system, så som iOS och Android. Den stora nyttan är att mycket av den logik som utvecklas kan återanvändas mellan plattformarna vilket medför en reducerad utvecklingskostnad jämfört att utveckla separata produkter för respektive målsystem. Lösningen använder sig även av Microsoft Azure för att möjliggöra användande spritt över olika organisationer och geografier.

2017-09-11T16:23:31+02:00 2017-04-28|Industri, Näringsliv, Nyheter, Systemutveckling|