Roll: Projektledare och Verksamhetsutvecklare

Utbildning: Ledarskapsutbildning, Tjänstedesign, Verksamhetsutveckling, Affärsutveckling, Styrelsearbete.

Certifieringar: –

Metoder: PENG, PROPS

Typer av uppdrag: Fusionsuppdrag, Informationssäkerhet, Processkartläggning, Affärsutveckling, Förstudier/Kartläggning, Workshopsledning