Agio får förnyat förtroende hos Tullverket

Agio får förnyat förtroende hos Tullverket

Tullverket fortsätter sitt arbete inom det prioriterade fokusområde Beslutsstöd och har i och med det förlängt avtalet för Agios BI/DW-specialist Veronica Flymalm. Veronica har varit en viktig del i Tullverkets utvecklingsteam under hösten/våren i skapande av myndighetens nya beslutsstöd. Lösningen bygger helt på Microsoft-teknik vilket går i linje med Agios satsning på att bli en av de ledande leverantörerna inom beslutsstöd för kunder med Microsoftstrategi.

2017-05-30T12:06:46+02:00 2017-05-30|Beslutsstöd, Nyheter|