Martin har mer än 10 års erfarenhet som systemutvecklare. Han kommer närmast från SSC (Swedish Space Corporation) Esrange där han har arbetat med lösningar för raketuppskjutning och satellitkommunikation på den vetenskapliga avdelningen. Hos Agio så kommer han att ingå i vårt utvecklingsteam som arbetar med utveckling och förvaltning av systemlösningar för gruvbranschen.

2017-06-01T15:39:01+02:00 2017-06-01|Logistik, Näringsliv, Nyheter, Systemutveckling|