Roll: Systemutvecklare

Utbildning: Civilingenjör interaktion och design

Metoder: Agila metoder, testdriven utveckling, PPS

Tekniker:  C#, C/C++, Java, Qt/QML, Visual Studio, Eclipse, Qt Designer Typer av uppdrag: Utvecklar system- och produkter med höga krav på stabilitet och användbarhet för Windowsplattformar. Erfarenheter av kravspecifiering, teknisk analys, utveckling och interaktiondesign.

2017-08-25T12:05:36+02:00 2017-06-27|Konsult, Systemutvecklare, Test|