Joakim Johansson

Roll: Systemutvecklare

Utbildning: Systemvetenskaplig utbildning

Metoder: Scrum, PPS

Tekniker: SQL Server, Analysis Services, Reporting Services, Integration Services, Power BI, T-SQL, Kimball

Typer av uppdrag: Systemutveckling inom Beslutsstöd och Datawarehouse. Förvaltningsuppdrag hos kunder inom logistik, transport och energiproduktion.

2018-05-07T14:19:45+00:00 2017-06-27|Beslutsstöd, Konsult, Systemutvecklare|