Agio klimatkompenserar för 220 ton CO2

Agio köper grön el och har avtal med Vi-skogen för att klimatkompensera våra resor.

Vi har nyss klimatkompenserat för 222 ton CO2 via VI-SKOGEN för gjorda resor.

Vi-skogens verksamhet bedrivs i syfte att bekämpa fattigdom, och trädplanteringen sker enligt Plan Vivo metoden. Plan Vivo är ett certifieringssystem för att beräkna och säkerställa en bestämd kolbindning. Metoden säkerställer att planteringen sker av små familjejordbruk för att säkerställa en socialt och ekologisk hållbar utveckling för småbrukare och naturområden. De aktuella områden förbättras och såväl den lokala som den globala miljön kommer att bli mer hållbar.

2017-08-28T12:23:29+00:00 2017-08-28|Nyheter|