Vi hälsar Jimmy Svensson välkommen!

Jimmy kommer att förstärka vårt team inom ledning och informationshantering. Jimmy är kravanalytiker och verksamhetsutvecklare med 10 års erfarenhet som system- och IT-ansvarig. Ett av hans specialistområden är kravanalys gällande system för ärende- och dokumenthantering där han har agerat länken mellan användare/verksamhet och leverantörer/utvecklare.

2017-08-31T19:01:46+00:00 2017-08-31|Nyheter|