Från vänster: Annika Sällström, Agio. Lars Månesand, Empero. Richard Jonsson, Agio.

Agio förvärvar konsultbolaget Empero och stärker därmed sitt erbjudande av verksamhetskonsulter. Emperos konsulter har lång erfarenhet och kommer att ingå i Agios ordinarie leveranser av konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och förvaltningsledning.

– Vår affärsidé är att förbättra kundernas affärsprocesser genom att kombinera IT-kunnande med kunskap om kundens verksamhet. I Empero har vi hittat ett bolag som tänker likadant och det ger förutsättningar för en bra match, säger Richard Jonsson, VD på Agio.

Genom förvärvet stärks Agio ställning inom transport, finans och läkemedel. Det är marknader som är under tillväxt och närmast efter förvärvet väntar nu en fortsatt satsning på att rekrytera ytterligare medarbetare.

– Empero tillför oss nytt kunnande och nya kunder. Vi breddar därmed basen för vår fortsatta tillväxt, så jag ser mycket positivt på vår framtida utveckling, konstaterar Annika Sällström, försäljningsansvarig för Agios verksamhetskonsulter.

Agio har drygt 70 konsulter inom verksamhetsutveckling, systemutveckling, ärendehantering och beslutsstöd.  Verksamheten bedrivs i Stockholm, Luleå och Kiruna under stark tillväxt.

2017-08-31T18:58:19+02:00 2017-09-01|Nyheter|