Agio har fått förlängt förtroende hos Region Norrbotten

Konsult Kristina Bergström

Kristina Bergström har under 2017 varit en viktig pelare i Region Norrbotten:s arbete för att kvalitetssäkra leveranser i arbetet med deras datalager. Framförallt har Kristina bidragit med kompetens inom kravinsamlings och coaching kring ett agilt arbetstänk vid framtagandet av organisationens krav. Nu har Region Norrbotten förlängt Kristinas kontrakt för att fortsätta med arbetet fram till årsskiftet. Två applikationer som tagits fram i Kristinas arbete som mottagits väl utav verksamheten är uppföljning av operationsplanering och statistik och kostnadsuppföljning för landstingsfinansierad specialtandvård.

2017-09-22T15:02:29+00:00 2017-09-22|Dokument- och ärendehantering, Nyheter|