Agio levererar till Postkodstiftelsen

[object Object]

Postkodlotteriets hela överskott på en dryg miljard går varje år till olika välgörande ändamål. En av de organisationer som tar emot medel är Postkodstiftelsen, och 2017 uppgick summan till 200 miljoner kronor. Postkodstiftelsen har i uppdrag att förmedla stöd till olika typer av projekt inom områdena, människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur och idrott. Detta görs både i Sverige och internationellt. För att hantera projektansökningar använder Postkodstiftelsen ärendehanteringssystemet Platina. Agio har fått ett uppdrag som rör administration och anpassning av Platina för att ytterligare effektivisera användandet och dra full nytta av investeringen i lösningen.

2017-11-22T08:56:27+00:00 2017-11-22|Dokument- och ärendehantering, Nyheter|