Roll: Verksamhetsutvecklare och projektledare

Utbildning:  Data & Systemvetenskap (KTH/SU), ASTEP Ledarskapsutbildning

Metoder:  Prince 2, ITIL, PM3, LEAN, Kanban/Scrum, ISO 9001/14001

Typer av uppdrag:  Projektledning och ledarskap, Verksamhetsutveckling, Upphandling, Utbildning, Processkartläggning, Business Case, Digitalisering, Systemutveckling, Systemförvaltning, Cloud Services, Digitala tjänster B2B-området, Source to Pay samt logistik.  Erfarenhet från förändringsledning och verksamhetsutveckling  som IT- och kundservicechef.