Hur hittar man i ett e-arkiv?

För att säkerställa innehållet och tillgängligheten till information i ett e-arkiv har Riksarkivet tagit fram FGS:er, förvaltningsgemensamma specifikationer. En FGS är ett väldefinierat utbytesformat som underlättar när information ska överföras mellan olika IT-system, exempelvis från ett verksamhetssystem till ett e-arkiv.
Ett sätt att säkerställa innehållet helt enkelt.
Agio har under året hunnit med flera uppdrag med anknytning till Riksarkivets FGS:er.

”- Att arbeta med FGS:er kräver en översyn av verksamhetens information och ett samarbete mellan flera olika kompetensområden, verksamhetsansvariga, arkivarie och IT-tekniker”, säger en av våra e-arkivkonsulter Christina Persson.
Christina har stor erfarenhet av arbete med FGS:er i samband med anskaffning, förberedelser och införande av e-arkiv.

2017-12-19T17:38:48+00:00 2017-12-19|Arkiv, Dokument- och ärendehantering, Nyheter|