Ärendehantering + BI = Än bättre stöd för beslutsfattande   

Beslutsstödens intåg i ärendehanteringen är här. Nu väljer fler och fler att ta nästa steg, vilket är att införa ett beslutsstöd kopplat till ärendehanteringen. Agio hjälper bland annat en svensk myndighet att införa beslutsstöd till handläggare som hanterar stora anslagsprocesser, där ekonomisk historik och prognoser kommer att ge handläggaren möjlighet att ta bättre beslut och optimera verksamhetsnyttan.

För att få veta mer om hur Agios specialister inom ärendehantering och beslutsstöd kan hjälpa dig och din organisation att få rätt information i rätt tid för att kunna fatta välinformerade beslut, kontakta  Manne Berg.

Kontaktperson

Konsult Manne Berg

Manne Berg
Tfn: 0703-110 100